VOIMAA maahanmuuttajien urakehitykseen

VOIMAA edistää maahanmuuttajataustaisten joustavaa urakehitystä opintojen aloittamisesta esimies- ja asiantuntijatehtäviin.

Hanke on päättynyt vuonna 2011

Metropolian hallinnoima hanke VOIMAA – Voimavaroja maahanmuuttajista on EU:n sosiaalirahaston tukema kolmivuotinen projekti, joka toteutetaan yhdessä Hämeen ammattikorkeakoulun ja Fakiirimedia Oy:n kanssa.

VOIMAA etsii maahanmuuttajataustaisille joustavaa väylää koulutuksesta työelämän asiantuntija- ja esimiestehtäviin ja ammattikorkeakouluopintoihin valmentavaan koulutukseen. Korkeakoulujen opettajille hanke puolestaan antaa erityistaitoja maahanmuuttajataustaisten ohjaukseen ja opettamiseen.

Hankkeessa kehitettävät toiminta- ja koulutuskokonaisuudet on tarkoitettu korkeakoulujen ja yritysten henkilöstölle. VOIMAAn vaikutus ulottuu yritysten ja korkeakoulujen yhteistyöverkostojen, sidosryhmien, organisaatioiden ja yritysten toimintaan.

VOIMAA saavat yritysten henkilöstön osaamista kehittävät, ammattikorkeakoulujen opettajat, työssäkäyvät maahanmuuttajataustaiset, työikäiset ja nuoret, korkeakoulututkintojaan harkitsevat ja aloittavat maahanmuuttajat.

Projektissa luodaan toimintamalleja sekä maahanmuuttajataustaisten kouluttamiseksi työhönperehdyttäjä- ja työpaikkakouluttajatehtäviin työyhteisössään että ammattikorkeakouluopintoihin valmentavalle koulutukselle. AMK-opintoihin valmentava koulutus parantaa tulevaisuuden etenemismahdollisuuksia mm. opintojen aikaisen verkostoitumisen kautta.

AMK-opintoihin valmentavan koulutuksen lisääminen, osaamisen tunnustaminen ja osaamisen täydentämismahdollisuuksien kehittäminen ovat ajankohtaisia haasteita korkeakoulutukselle. Monikulttuurisuudesta syntyviä ongelmia voidaan vähentää opiskeltavaan alaan ja opiskelukulttuuriin valmentavalla koulutuksella.

EU:n ulkopuolelta tulevien maahanmuuttajien tutkintojen täydentämiseen ja rinnastamiseen tarvitaan toimintamalleja, samaten kuin soveltuvaan lisä- ja täydennyskoulutukseen ohjaamiselle. Korkeakoulujen opettajat tarvitsevat erityistaitoja maahanmuuttajataustaisia ohjatessaan ja opettaessaan - opetussuunnitelmien on oltava joustavia ja mahdollistettava henkilökohtaisten polkujen rakentamisen.

VOIMAA maahanmuuttajien ammattikorkeakouluopintojen alkuun ja urakehitykseen

Kehittämistyötä sovelletaan käytäntöön

Metropolian hallinnoima VOIMAA - Voimavaroja maahanmuuttajista (2008-2011) on edennyt vaiheeseen, jossa kehittämistyötä sovelletaan käytäntöön. VOIMAA etsii maahanmuuttajataustaisille joustavaa väylää koulutuksesta työelämän asiantuntija- ja esimiestehtäviin sekä ammattikorkeakouluopintoihin valmentavaan koulutukseen. Korkeakoulujen opettajille hanke puolestaan antaa erityistaitoja maahanmuuttajataustaisten ohjaukseen ja opettamiseen.

Syyslukukaudella 2010 alkavat sekä Metropoliassa että HAMK:ssa ammattikorkeakouluopintoihin valmistavat opintojaksot maahanmuuttajataustaisille. Ammattikorkeakoululain uudistuksen myötä valmistavan koulutuksen tarjoaminen on mahdollistunut vuoden 2010 alusta alkaen.  VOIMAA-hanke on edelläkävijöiden joukossa tarjoamassa 30 opintopisteen laajuisia valmennusjaksoja, joille osallistuvilla tulee olla hakukelpoisuus ammattikorkeakouluun ja riittävä suomen kielen taito. Tavoitteena on opintojakson aikana perehdyttää osallistujat suomalaiseen ammattikorkeakouluopiskeluun,  tukea suomen kielen oppimista ja antaa valmiuksia menestyä valintakokeissa. AMK-opintoihin valmentava koulutus parantaa tulevaisuuden etenemismahdollisuuksia mm. opintojen aikaisen verkostoitumisen kautta. Valmistavat opinnot ovat osallistujille maksuttomia ja ne järjestetään Metropolian kulttuurin ja luovan alan klusterissa sekä päivä- että iltatoteutuksena.

Pilotoinnin yhteydessä kehitetään toimintamalleja EU:n ulkopuolelta tulevien maahanmuuttajien tutkintojen täydentämiseen ja rinnastamiseen, samaten kuin soveltuvaan lisä- ja täydennyskoulutukseen ohjaamiselle. Korkeakoulujen opettajat saavat mahdollisuuden kehittää erityistaitoja maahanmuuttajataustaisia ohjatessaan ja opettaessaan - opetussuunnitelmien on oltava joustavia ja mahdollistettava henkilökohtaisten polkujen rakentamisen.

Projektissa luodaan toimintamalleja maahanmuuttajataustaisten kouluttamiseksi työhönperehdyttäjä- ja työpaikkakouluttajatehtäviin työyhteisössään. Hankkeessa kehitettävät toiminta- ja koulutuskokonaisuudet on tarkoitettu korkeakoulujen ja yritysten henkilöstölle. VOIMAAn vaikutus ulottuu yritysten ja korkeakoulujen yhteistyöverkostojen, sidosryhmien, organisaatioiden ja yritysten toimintaan.

VOIMAA saavat yritysten henkilöstön osaamista kehittävät, ammattikorkeakoulujen opettajat, työssäkäyvät maahanmuuttajataustaiset, työikäiset ja nuoret, korkeakoulututkintojaan harkitsevat ja aloittavat maahanmuuttajat.

Kenelle VOIMAA suunnataan?

VOIMAAhan toivotaan mukaan

  • työikäiset ja nuoret, korkeakoulututkintojaan harkitsevat ja aloittavat maahanmuuttajat
  • ammattikorkeakoulujen opettajat ja muu henkilöstö
  • yritysten osaamisen kehittämisen parissa toimivat henkilöt
  • työssäkäyvät maahanmuuttajataustaiset

Lisäksi

  • *EU:n ulkopuolella tutkintonsa tehneet, jotka täydentävät tutkintojaan ja osaamistaan

Hankkeen julkaisut

Maahanmuuttajat ja ammatillisen osaamisen moninaisuus - Kokemuksia ammattikorkeakoulun luovilta aloita (pdf)
Kirjoituskokoelma ammattikorkeakoulun luovien alojen opettajien ja opiskelijoiden kulttuurienvälisistä kokemuksista.

Puurtajasta uranuurtajaksi - Uusia väyliä maahanmuuttajien ammattikorkeakouluopintoihin ja urakehitykseen (pdf)
Moniääninen artikkelikokoelma VOIMAA-hankkeen aikana saaduista kokemuksista ja siinä kehitetyistä käytännöistä maahanmuuttajien urakehityksen edistämiseksi.

Lisätietoja
VOIMAA-web
VOIMAA-wiki

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus.
Euroopan sosiaalirahasto – Euroopan unioni.
Vipuvoimaa EU:lta 2007-2013.